Privacy Policy

Pixel 2 Mix -Homemade Crafts-

-

 

Algemene Bedrijfsgegevens

Pixel 2 Mix -Homemade Crafts-

Noordersingel 100c

2651 LW  Berkel en Rodenrijs

Nederland

Website; www.pixel2mix.nl

Email; info@pixel2mix.nl

Mobiel; +31 6 26 49 20 23

KvK; 77701682

Bankrekeningnummer; NL74KNAB040130688

BTW Nummer; NL003232543B08

 

Pixel 2 Mix -Homemade Crafts- is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pixel 2 Mix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Pixel 2 Mix diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

De Pixel 2 Mix website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter kan er niet worden gecontroleerd of een bezoeker ouder dan 16 is. Aangeraden wordt dan ook ouders betrokken te laten zijn bij de online activiteiten van uw kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@pixel2mix.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt

 • Pixel 2 Mix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een aanbieding, nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Pixel 2 Mix analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Pixel 2 Mix verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die onder andere nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pixel 2 Mix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pixel 2 Mix) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Pixel 2 Mix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pixel 2 Mix verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Pixel 2 Mix gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee onze website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pixel 2 Mix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pixel2mix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zo snel mogelijk zal er worden gereageerd, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pixel 2 Mix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe persoonsgegevens zijn beveiligd

Pixel 2 Mix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pixel2mix.nl.

 

Algemeen

Mochten er onverhoopt en onbedoeld niet aan dit reglement worden voldaan, neemt u dan alstublieft contact op, zodat onduidelijkheden en / of onvolkomenheden uit de weg kunnen worden geruimd en kunnen worden aangepast. (info@pixel2mix.nl)